Βίδες με σπείρωμα για περικόχλιο > Ακέφαλες βίδες
Τεχνικά χαρακτηριστικά

d mm 3 4 5 6 8 10
σπείρωμα (pitch P) 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5
dp max 2 2,5 3,5 4 5,5 7
t min 1,2 1,5 2 2 3 4
e 1,73 2,3 2,87 3,44 4,58 5,72
s 1,5 2 2,5 3 4 5