Βίδες με σπείρωμα για περικόχλιο > Ακέφαλες βίδες
Τεχνικά χαρακτηριστικά

d mm 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20
σπείρωμα (pitch P) 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 2,5
dv max 1,4 2 2,5 3 5 6 8   10   14
t min 1,2 1,5 2 2 3 4 4,8   6,4   8
e 1,73 2,3 2,87 3,44 4,58 5,72 6,86   9,15   11,43
s 1,5 2 2,5 3 4 5 6   8   10