Βίδες με σπείρωμα για περικόχλιο > DIN 444 "B" Βίδες μάτι
Τεχνικά χαρακτηριστικά

d 5 6 8 10 12 16 20 24
Ρ σπείρωμα (pitch) 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 3
b 1) 16 18 22 26 30 38 46 54
2) 22 24 28 32 36 44 52 60
3)       45 49 57 65 73
d2 H9 5 6 8 10 12 16 18 22
d3 12 14 18 20 25 32 40 45
s max 6 7 9 12 14 17 22 25
1) L ≤ 125 mm
2) 125 mm < L ≤ 200 mm
3) L > 200mm