Βίδες με σπείρωμα για περικόχλιο > Βίδες με κεφαλή Άλλεν
Τεχνικά χαρακτηριστικά

d mm 3 4 5 6 8 10 12 14 16 20 24
σπείρωμα (pich P) 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 3
k max mm 1,7 2,3 2,8 3,3 4,4 5,5 6,5 7 7,5 8,5 14
dk 6 8 10 12 16 20 24 27 30 36 39
s mm 2 2,5 3 4 5 6 8 10 10 12 14
α 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 60°
b L ≤ 125 12 14 16 18 22 26 30 34 36 46 54
b 125 < L ≤ 200       24 28 32 36 40 44 52 60