Βίδες με σπείρωμα για περικόχλιο > Βίδες με κεφαλή Άλλεν
Τεχνικά χαρακτηριστικά