Βίδες με σπείρωμα για περικόχλιο > Εξάγωνες βίδες με μετρικό σπείρωμα
Τεχνικά χαρακτηριστικά

d 14 16
βιδα (bolt) 1.5 1.5
dc 34 38
k max 12.8 14.4
s 18 21