Βίδες με σπείρωμα για περικόχλιο > Εξάγωνες βίδες με μετρικό σπείρωμα
Τεχνικά χαρακτηριστικά

d mm 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36
σπείρωμα (pich P) 0,5 0,7 0,8 1 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 4
k mm 2 2,8 3,5 4 4,8 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5 12,5 14 15 17 18,7 21 22,5
s mm 5,5 7 8 10 11 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46 50 55
e 6,01 7,66 8,79 11,05   14,38 18,9 21,1 24,49 26,75 30,14 33,53 35,72 39,98 45,2 50,85 55,37 60,79