Βίδες με σπείρωμα για περικόχλιο > Εξάγωνες βίδες με μετρικό σπείρωμα
Τεχνικά χαρακτηριστικά

d mm 8 10 10 12 12 14 16 18 20 22 24 24
σπείρωμα (pich P) 1 1 1,25 1,25 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2
k mm 5,3 6,4 6,4 7,5 7,5 8,8 10 11,5 12,5 14 15 17
s mm 13 17 17 19 19 22 24 27 30 32 36 36
e 14,38 18,9 18,9 21,1 21,1 24,49 26,75 30,14 33,53 35,72 39,98 39,98
b    L    125 16 18   22 26 30 34 38 42 46 50 54
      L  125 ≤ L    200   24   28 32 36 40 44 48 52 56 60
      L  > 200         45 69 53 57 61 65 69 73