Βίδες με σπείρωμα για περικόχλιο > DIN 603 Κασονόβιδες
Τεχνικά χαρακτηριστικά

d mm 5 6 7 8 10 12 16 20
σπείρωμα (pitch P) 0,8 1 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5
dk max 13,55 16,55 16 20,65 24,65 30,65 38.8 46
k  max 3,3 3,88 4 4,88 5,38 6,95 8,95 10
f max 4,1 4,6 5 5,6 6,6 8,75 12,9  
v  max  5,48 6,48 7 8,58 10,58 12,7 16,7 20